>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
เมนูหลัก
บุคคลากร
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
KM สกก.5
Link หน่วยงานต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
>> กิจกรรม <<
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบ(ตามรายงาน
EIAจังหวัดอุดรธานี) พื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานี    

นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูล นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอดิศร กิจขยัน ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ2และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นำทีมขับเคลื่อนนโยบายรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างการส่งมอบสิ่งดีๆ5เรื่องภายใต้แนวคิด "ชลประทานสร้างงาน บุคคลต้นแบบสานสัมพันธ์ ชุมชนร่วมสร้างสรรค์ นำสันติสุขสู่สังคม"

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. นาย นิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย       ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5มอบหมายให้ นาย มานะ กองสุข หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนวางโครงการที่2สำนักบริหารโครงการเพื่อเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)และคณะร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และเร่งรัดงานก่อสร้างให้ขับเคลื่อนตามแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
โครงการ "ประหยัดน้ำทางรอดต้านเเล้ง"