>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
เมนูหลัก
บุคคลากร
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
KM สกก.5
Link หน่วยงานต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
>> กิจกรรม <<
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบ(ตามรายงานEIAจังหวัดอุดรธานี) พื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานี    

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5ร่วมส่งมอบ-รับมอบ งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู

>>[อ่านต่อ]
>>[อ่านต่อ]
>>[อ่านต่อ]
>>[อ่านต่อ]