โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จของ สกก.5
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับเรา
กลุ่มงานภายใน
สายด่วนกรมชล
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 29 เมษายน 2556
สารสนเทศ
ค้นหา
การจัดการความรู้
หน่วยงานร่วมสังกัด
"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"            อัพเดทเมื่อวันที่ 30/03/2561
งานก่อสร้างของ สกก.5  ปี 2561

กิจกรรมต่างๆของชาว สกก.5
โครงการน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
ลักษณะโครงการ
- อ่างเก็บน้ำ(แล้วเสร็จ) พร้อมระบบคลองส่งน้ำ (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 35.807 ล้าน ลบ.ม.
- ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 48.984 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 59,592 ไร่

โครงการอ่างฯ ห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ลักษณะโครงการ
- อ่างเก็บน้ำ(แล้วเสร็จ) พร้อมระบบคลองส่งน้ำ (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 20.80 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 12,000 ไร่

โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล  จังหวัดเลย
สถานที่ตั้ง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ลักษณะโครงการ
- ประตูระบายน้ำขนาดบานระบายตรง กว้าง 3 ม. จำนวน 2 ช่อง
- ฝายยางความสูง 1ม. ความยาว 60.6 ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 2,000 ไร่ ฤดูแล้ง 1,200 ไร่

โครงการอ่างฯห้วยตะคองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ลักษณะโครงการ
- ทำนบดินชนิด Zone Type สูง 19 ม.
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 8.40 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 8,800 ไร่